W wyniku kontroli dotyczącej przyznania dotacji dla Fundacji “Lux Veritatis” na poszukiwanie złóż wód geotermalnych stwierdzono szereg uchybień. Fundacja o. Rydzyka otrzyma jednak pieniądze – 27 mln zł.

Dziś w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja prasowa prof. Macieja Nowickiego, ministra środowiska dotycząca kontroli udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża wód termalnych na terenie miasta Torunia oraz dofinansowania przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu wzięli udział także: Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Jacek Henryk Jezierski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju.

Jak powiedział wiceminister Jacek Jezierski, z przeprowadzonej w Ministerstwie Środowiska kontroli, dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia koncesji geologicznej na poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych na terenie miasta Torunia  wynika, że "nie ma żadnych podstaw do tego, żeby kwestionować ważność koncesji. Koncesja jest ważna i została wydana zgodnie z prawem".

Kontrola przeprowadzona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w procesie przyznania Fundacji Lux Veritatis dotacji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża wód termalnych, jak poinformował minister środowiska Prof. Maciej Nowicki, wykazała szereg uchybień.

– Umowa zawarta pomiędzy NFOŚiGW a beneficjentem ma charakter cywilno-prawny i jest wiążąca – mówił Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Oznacza to, że jeśli beneficjent wywiąże się ze wszystkich zobowiązań, które są zawarte w umowie to otrzyma pieniądze.

Po ustosunkowaniu się podmiotów kontrolowanych do protokołu, wyniki kontroli zostaną upowszechnione na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj