Ministrowie środowiska i infrastruktury chcą okrągłego stołu w sprawie Doliny Rospudy.

Maciej Nowicki, minister środowiska oraz Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, podjęli decyzję o powołaniu Okrągłego Stołu, którego celem jest wypracowanie konsensusu w sprawie budowy obwodnicy Augustowa.

Uzgodniono, iż w skład przedmiotowego gremium będą wchodzić przedstawiciele obu resortów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych województwa podlaskiego i niezależni eksperci ds. budowy dróg i ochrony środowiska. Szczegółowy skład osobowy Okrągłego Stołu  zostanie zatwierdzony do końca 2007 r.  

Podczas spotkania obu ministrów ustalono, iż przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury dokonają we własnym zakresie, przeglądu  pod względem aktualności – dotychczas sporządzonych ekspertyz w sprawie budowy obwodnicy Augustowa oraz  przeprowadzą analizę jakościową przedmiotowych dokumentów.  Pierwsze posiedzenie okrągłego stołu odbędzie się na początku stycznia 2008 r. 

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj