Ministrowie środowiska i infrastruktury chcą okrągłego stołu w sprawie Doliny Rospudy.

Maciej Nowicki, minister środowiska oraz Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, podjęli decyzję o powołaniu Okrągłego Stołu, którego celem jest wypracowanie konsensusu w sprawie budowy obwodnicy Augustowa.

Uzgodniono, iż w skład przedmiotowego gremium będą wchodzić przedstawiciele obu resortów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych województwa podlaskiego i niezależni eksperci ds. budowy dróg i ochrony środowiska. Szczegółowy skład osobowy Okrągłego Stołu  zostanie zatwierdzony do końca 2007 r.  

Eko lokator Toruń

Podczas spotkania obu ministrów ustalono, iż przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury dokonają we własnym zakresie, przeglądu  pod względem aktualności – dotychczas sporządzonych ekspertyz w sprawie budowy obwodnicy Augustowa oraz  przeprowadzą analizę jakościową przedmiotowych dokumentów.  Pierwsze posiedzenie okrągłego stołu odbędzie się na początku stycznia 2008 r. 

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj