Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych zaapelowało o pilne zwołanie „Okrągłego Stołu CO2” w sprawie Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2, z udziałem zainteresowanych resortów, przedstawicieli przemysłu, energetyki, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych zaapelowało o pilne zwołanie „Okrągłego Stołu CO2” w sprawie Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2, z udziałem zainteresowanych resortów, przedstawicieli przemysłu, energetyki, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Forum zwróciło się 31 stycznia 2008 w tej sprawie do ministrów: gospodarki, środowiska, rozwoju regionalnego, infrastruktury i skarbu państwa

eko-lokator 250 x 300

Zdaniem członków Forum CO2  „Okrągły Stół CO2” ma być platformą publicznej debaty nad Planem Rozdziału Uprawnień do emisji CO2. „Ma ona pozwolić na rzetelne przedstawienie wpływu Planu na środowisko i możliwości rozwoju kraju, w tym możliwości efektywnego wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych UE. W dotychczasowej wymianie argumentów zapomina się o podstawowym założeniu systemu handlu emisjami – ograniczaniu emisji tam, gdzie jest to ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione. Coraz częściej pojawiają się nierzetelne i wywołujące negatywne reakcje społeczne informacje o możliwym niekontrolowanym wzroście cen energii, grożącym nam kryzysie energetycznym i spadku wartości prywatyzowanych przedsiębiorstw energetycznych, wskazujące jako wyłączną przyczynę tych zjawisk niedobór uprawnień do emisji CO2” – piszą w komunikacie uczestnicy ForumCO2.

Ich zdaniem „Okrągły Stół CO2” pozwoli ocenić możliwości redukcji emisji CO2 w energetyce i sektorach przemysłowych oraz sposoby jej osiągnięcia. Podda analizie skutki ogólnogospodarcze i społeczne wiążące się z takimi redukcjami, a także wpływ ewentualnego deficytu uprawnień do emisji CO2 na poziom zatrudnienia. Oszacuje skalę potencjalnego wzrostu cen energii wywołanego niedoborem uprawnień dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych oraz oceni możliwość zrekompensowania skutków takiego wzrostu m.in. poprzez wdrożenie Ogólnonarodowego Programu Oszczędzania Energii, zapowiadanego przez ministra środowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj