Operator Logistyczny Paliw Płynnych uruchomił instalację do komponowania biopaliw w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej k. Bydgoszczy.

Specjalistyczna infrastruktura umożliwia komponowanie biopaliw metodą „on-line”. Proces ten jest całkowicie zautomatyzowany i polega na dozowaniu estrów metylowych do oleju napędowego w trakcie załadunku autocysterny. Do rurociągu podającego główny produkt podawana będzie odpowiednia ilość biokomponentu w proporcjach żądanych przez klienta. Aktualnie do oleju napędowego dodawanych jest 4,8 proc. estrów. Natomiast możliwości instalacji uruchomionej w Nowej Wsi Wielkiej są dużo większe i pozwalają na dodawanie tego składnika w ilości nawet do 20 proc.

Kolejne instalacje do komponowania paliw tradycyjnych z estrami metylowymi uruchomione zostaną w marcu w w Koluszkach, Rejowcu i Boronowie. Natomiast w maju usługa komponowania biopaliw „on-line” dostępna będzie w Emilianowie.

Ponadto OLPP jest technologicznie gotowy do usługowego komponowania paliw z dodatkiem biokomponentu w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach. Dozowanie biokomponentów do paliwa w tej Bazie odbywa się podczas przyjęcia paliwa do zbiornika. Metoda ta polega na dozowaniu biokomponentu w trakcie wyładunku paliwa bez biokomponentu z transportu kolejowego.

W każdej z baz objętych projektem biopaliwowym, wraz z uruchomieniem usługi, Operator Logistyczny Paliw Płynnych oferował będzie także obsługę laboratoryjną. Laboratoria wyposażone zostały w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową dostosowaną do wykonywania kontroli jakości biokomponentów i gotowych biopaliw. Mogą one świadczyć również usługi w tym zakresie dla klientów zewnętrznych.

OLPP dostosował także swój system informatyczny, by przekazywać klientom dokumentację niezbędną do rozliczenia ulgi akcyzowej oraz Narodowego Celu Wskaźnikowego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj