120 metrowy biało-czerwony komin elektrociepłowni w Olsztynie, wzniesiony pod koniec lat 70., został wyburzony. Wyburzony komin został już zastąpiony nowym – 70-metrowym.

Obiekt został wyburzony metodą strzałową, co pozwoliło na szybkie i bezpieczne położenie komina. – W tym celu użyliśmy 25 kg dynamitu rozmieszczonego w 400 otworach o średnicy 3 cm każdy, nawierconych w strukturze obiektu w siedmiu rzędach na wysokości ok. 2 metrów – informuje inż. Krzysztof Dymek z firmy zajmującej się wyburzeniem.

– Dzięki takiemu działaniu wykruszono beton ściany nośnej podstawy komina i położono go precyzyjnie na przygotowanym placu, na którym usypano wcześniej dwa wały amortyzujące uderzenie padającego emitora – uzupełnia inż. Dymek.

– Wyburzenie komina jest częścią projektu modernizacji Ciepłowni Kortowo – informuje Konrad Nowak, prezes zarządu olsztyńskiego MPEC. To kolejne z poważnych przedsięwzięć podejmowanych przez miejską spółkę ciepłowniczą.

– W zeszłym roku zakończyliśmy budowę nowej ciepłowni opalanej biomasą Kortowo BIO. Nasz Partner Prywatny rozpoczął budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z kotłownią szczytową, a my przeszliśmy do kolejnego etapu modernizacji ciepłowni węglowej. W ten sposób dostosowujemy nasze źródło do nowych uwarunkowań środowiskowych, realizując tym samym misję naszej firmy, która zakłada radykalne ograniczenie negatywnego oddziaływania ciepłowni na środowisko naturalne – wyjaśnia Nowak.

Modernizacja ciepłowni węglowej stała się konieczna ze względu na wejście w życie z początkiem 2023 roku zaostrzonych wymogów dotyczących emisji przemysłowych określonych w tzw. Dyrektywie IED.

Sama modernizacja ciepłowni polega przede wszystkim na budowie instalacji redukujących emisję tlenków azotu i oczyszczających spaliny z pyłów i tlenków siarki. – Uzyskamy możliwość ograniczenia ilości zanieczyszczeń w emitowanych do atmosfery spalinach – będzie to w porównaniu do stanu obecnego mniej o ok. 50% tlenków azotu, o 80% pyłu i o 70% tlenków siaki – uzupełnia Jarosław Kosin, dyrektor ds. technicznych MPEC.

W efekcie realizacji projektu nastąpi znaczące zmniejszenie emisji związanej z wytwarzaniem ciepła na potrzeby Olsztyna.

Komin żelbetowy, z wykładziną ceramiczną został wybudowany w 1979 roku i przez ponad 40 lat odprowadzał spaliny z sześciu kotłów WR-25. Emitor odprowadzał do atmosfery produkty spalania węgla kamiennego z biomasą.

Elektrociepłownia Olsztyn Kortowo i budowa nowego komina:

1 / 5

Czytaj więcej

Skomentuj