Stawka za odbiór odpadów komunalnych w Olsztynie będzie naliczana od osoby – zdecydowali miejscy radni. Taką metodę wybrano po konsultacjach społecznych.

Stawka za odbiór odpadów segregowanych ma wynosić 9,8 zł miesięcznie, a niesegregowanych – 14,41 zł.

Na sesji radni przyjęli także inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Miasto będzie podzielone na sześć sektorów "śmieciowych", określono kryteria dla firm, które będą się ubiegać o kontrakty na odbieranie nieczystości płynnych, zdecydowano także o tym, jaką wielkość mają mieć kontenery na śmieci.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj