Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie wymienił zniszczone ławki i kosze znajdujące się w miejskich parkach i na zieleńcach. Na podstawie wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji zebrano informacje, gdzie należy wymienić zdewastowane ławki oraz wystąpiono do władz miasta o przyznanie funduszy na zakup nowych. W tym roku MZDMiZ zakupił 42 ławki i 62 kosze, przeznaczając na ten cel 58,6 tys. zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj