7 lipca br. o godz.10.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbędzie się seminarium pt. „Kierunki rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Wielkopolsce”.

Semianrium jest  zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W seminarium udział weźmie Arkadiusz Błochowiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a także prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z całej Wielkopolski.

Spotkanie ma zainicjować współpracę samorządu województwa z samorządami lokalnymi w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii. Podczas seminarium omówione zostaną m.in. kierunki rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła energii w województwie wielkopolskim, zadania jednostek samorządu terytorialnego na uwolnionym rynku energii oraz kwestie związane z finansowaniem projektów energetycznych, a także projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania oraz Ekofunduszy.

Źródło: www.umww.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj