Europejska Agencja Środowiska (EAŚ), oferuje użytkownikom możliwość sprawdzania przez Internet poziomów stężeń ozonu troposferycznego (w przyziemnych warstwach atmosfery) w całej Europie. Dane z ponad 500 stacji monitoringu jakości powietrza z Europy przesyłane są do EAŚ w Kopenhadze, gdzie na bieżąco są przetwarzane. Baza danych posiada intuicyjny interfejs graficzny w postaci interaktywnej mapy. Mapa zawiera odnośniki do poszczególnych punktów monitoringu jakości powietrza w Europie. Zawarto również informacje o wpływie określonych stężeń ozonu troposferycznego na zdrowie. Dane dotyczące Polski przesyłane są z sześciu stacji pomiarowych, funkcjonujących w ramach wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Dane o jakości powietrza są dostępne na stronach www wioś. Dostęp ze strony www.gios.gov.pl pod hasłem "Jakość powietrza On-line.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj