Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pojawiły się 21 maja br. informacje dotyczące projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z 27 kwietnia 2012 r.), który trafił do zaopiniowania przez II Stały Komitet Rady Ministrów. Ówczesny projekt został poddany konsultacjom społecznym, w ramach których firmy i organizacje z branży gospodarki odpadami, jak również przedstawiciele poszczególnych Ministerstw zgłosili swoje uwagi, których uwzględnienie pozytywnie wpłynie na system zagospodarowania odpadów opakowaniowych w kraju.

oprac. Aleksandra Pawlina

Czytaj więcej

Skomentuj