Blisko 4 mln zł pochłonęła budowa nowoczesnego zakładu recyklingu opon w Przesiece Polskiej k. Śmigla (wielkopolska). Na realizację przedsięwzięcia inwestor – Recykl Organizacja Odzysku uzyskał 950 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu. Docelowo uruchomiona linia technologiczna będzie mogła przerobić rocznie do 30 tys. ton opon na granulat, który następnie zostanie wykorzystany do celów energetycznych w procesie współspalania z miałem węglowym. Jednym z pierwszych odbiorców granulatu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie. Zakład wyposażono w maszyny duńskiej firmy Eldan Recykling i są to: strzępiarka, zbiornik buforowy, granulator, separator magnetyczny. Z kolei zamontowana pilarka oraz wyrywarka są czeskiej firmy Odes.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj