Orlen Lietuva z Grupy Orlen, rozważa budowę farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 40 MW. Spółka ogłosiła przetarg w tej sprawie. Energia dostarczana z planowanych elektrowni słonecznych wykorzystywana byłaby na potrzeby własne jej rafinerii w Możejkach.

W dokumentacji „Elektrownie słoneczne na terenie Orlen Lietuva” spółka podała, iż oferty w ramach postępowania można składać do 9 czerwca. Podkreślono, że Orlen Lietuva wypracowuje nowe możliwości związane z wykorzystaniem źródeł „zielonej” energii.

Jak zaznaczono w informacji Orlen Lietuva, spółka posiada wolne tereny pod budowę elektrowni słonecznych o łącznej mocy ok. 40 MW. „Energia z tych elektrowni będzie wykorzystywana na potrzeby własne rafinerii” – zaznaczono.

Litewska spółka Grupy Orlen, która zarządza rafinerią w Możejkach, zwróciła uwagę, iż jest jednym z największych podmiotów energetycznych w krajach bałtyckich. Zaznaczyła jednocześnie, że wykorzystanie „zielonej” energii to jeden z najważniejszych wymogów rozwojowych w ramach strategii PKN Orlen, w tym w zakresie dekarbonizacji.

Strategia Orlen2030 przewiduje łączne nakłady inwestycyjne na poziomie 140 mld zł, przy czym największa ich część, bo ok. 85 mld zł, ma zostać przeznaczona – jak podkreśla koncern – “w nowe, perspektywiczne obszary związane przede wszystkim z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią”.

W ramach priorytetowych przedsięwzięć do 2030 r. Grupa Orlen zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych, z czego 1,7 GW mają zapewnić morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe, w tym elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne.

Czytaj więcej

Skomentuj