W rafinerii Orlen Południe, spółki zależnej PKN Orlen, uruchomiono wybudowaną za ponad 32 mln zł oczyszczalnię ścieków przemysłowych, socjalnych i wód deszczowych. Dzięki niej poprawiła się jakość ścieków odprowadzonych do środowiska, a powstający tam biogaz wykorzystywany jest do ogrzewania.

W rafinerii Orlen Południe w Trzebini została oddana do użytku nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Prace nad inwestycją – wartą ponad 32 mln zł – trwały półtora roku. Instalacja nie tylko zapewnia bezpieczeństwo technologiczne, lecz także zamienia część kosztów związanych z oczyszczaniem na zysk w postaci ciepła ze ścieków biogazu.

Inwestycja polegała na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, socjalnych i wód deszczowych, a także zbiorników i pompowni do obsługi całego kompleksu. Powstał także moduł do ścieków pochodzących z produkcji biodiesla i gliceryny z produkcją biogazu wykorzystywanego do ogrzewania.

W kolejnym etapie spółka Orlen Południe planuje budowę instalacji do wytwarzania wody w oparciu o oczyszczony strumień ścieków. Obecnie trwają testy, które pokażą, jaki poziom doczyszczenia, w jakiej ilości oraz przy jakim koszcie inwestycyjnym i eksploatacyjnym, będzie możliwy do uzyskania. Celem jest osiągnięcie takich parametrów wody, by ta mogła być wykorzystywana w zakładowej elektrociepłowni.

Czytaj więcej

Skomentuj