Orlen Unipetrol uruchomił w swym zakładzie w Litvinowie instalację pirolizy do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Posłuży ona do planowanych na trzy lata testów, które sprawdzą możliwości chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych i wprowadzenia tej technologii do produkcji.

Jak wyjaśnił Orlen Unipetrol, projekt ma posłużyć do opracowania technologii na skalę przemysłową, która oparta będzie na pirolizie przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz gumy z opon, a produkty z tego procesu będą wykorzystywane następnie w procesach petrochemicznych i rafineryjnych.

Według czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu w ciągi roku produkuje się w tym kraju ponad 400 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych, z czego ok. 37 proc. objętych jest recykling materiałów, a 18 proc. wykorzystywanych jest do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej.

„Niemal połowa plastikowych odpadów wytwarzanych w Czechach nie jest obecnie wykorzystywana, gdyż proces recyklingu tworzyw sztucznych jest wymagający. Testowana przez nas technologia recyklingu chemicznego może to zmienić” – podkreślił prezes Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak, cytowany w komunikacie spółki.

„Naszą ambicją jest chemiczny recykling odpadów tworzyw sztucznych z naszego najbliższego otoczenia, ale też z całych Czech w ciągu kilku lat” – zapowiedział Tomas Herink, członek zarządu Orlen Unipetrol ds. produkcji, badań i rozwoju.

Jak podał Orlen Unipetrol, w realizowany w zakładzie chemicznym w Litvinowie projekt zaangażowane są Centrum Badawczo-Edukacyjnym spółki oraz Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Pradze. Koszty samego projektu badawczego wyniosły prawie 72 mln CZK.

Za 18 mln CZK zakupiono technologię, przy czym czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu, przeznaczyło na projekt środki z unijnego Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności. Z kolei czeska Agencja Technologiczna przekazała w ramach przedsięwzięcia 50 mln CZK dotacji z programu wsparcia TREND.

Już wcześniej Orlen Unipetrol informował, że urządzenia do testowej instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w zakładzie w Litvinowie ma dostarczyć spółka Vow ASA z Norwegii za pośrednictwem swej spółki zależnej ETIA z Francji, która opatentowała innowacyjny proces pirolizy o nazwie Biogreen, stosowany w przemyśle od 2003 r.

Czytaj więcej

Skomentuj