O osadniki wtórne, reaktor biologiczny, halę filtrów oraz zespół uśredniająco – retencyjny ścieków wzbogaci się oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie (woj. pomorskie). Jej modernizacja odbywa się w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie”. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na rozwiązanie problemów ściekowych w całym powiecie. Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia będzie bezpieczna dla środowiska oraz mniej uciążliwa dla mieszkańców. W ramach inwestycji planowane jest również wybudowanie kompostowni, która w znacznym stopniu zlikwiduje problem wytwarzanych osadów ściekowych, które wraz z odpadami biodegradowalnymi z miasta, będą przetwarzane w kompost. Zakończenie całego projektu planowane jest na sierpień 2007 r. Koszt inwestycji przekracza 38 mln zł. i w ponad 65% dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Z kolei do końca br. zakończy się rozbudowa kanalizacji sanitarnych. W jej ramach powstanie 17 km sieci kanalizacyjnej na osiedlach: Kościerzyna Wschód, Zachód, Wierzysko, Plebanka.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj