10 września br. we Włocławku odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Pt. „Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce”. Organizatorzy Konferencji: Wydział Chemii UMK w Toruniu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, na miejsce spotkania wybrali Anwil SA.

Na konferencji spotkali się przedstawiciele świata nauki z polskich uczelni wyższych z praktykami, a więc reprezentantami przemysłu oraz energetyki, aby wymienić się doświadczeniami w obszarze ekologii w przemyśle i energetyce.

Podstawowymi celami, które przyświecały organizatorom było:
– pokazanie w ogólnych zarysach roli i miejsca energetyki przemysłowej w systemie energetycznym kraju,
– przybliżenie realizowanych przez przedsiębiorstwa programów modernizacyjnych umożliwiających nowocześniejsze i bezpieczniejsze wytwarzanie energii
– prezentacja skuteczniejszych i bardziej efektywnych sposobów zarządzania tymi procesami.

Ta tematyka dominowała w pierwszej części konferencji zatytułowanej „Postęp w energetyce przemysłowej”. Wśród zaprezentowanych referatów znalazło się m.in. wystąpienie dr hab. Ryszarda Buczkowskiego z UMK w Toruniu, który mówił o wykorzystaniu biomasy jako domieszki do paliw tradycyjnych w energetyce zawodowej, a także prezentacja Pawła Ziółkowskiego, głównego energetyka Anwilu SA, który przybliżył zebranym racjonalne pozyskiwanie i wykorzystywanie energii we włocławskim kombinacie chemicznym.

Drugi blok tematyczny konferencji poświęcony był „Gospodarce i utylizacji odpadów przemysłowych”. Z uwagi na fakt, iż konferencja odbywała się w Anwilu, producenta nawozów i polichlorku winylu, w prezentowanych wystąpieniach właśnie gospodarka odpadami produkcyjnymi w przemyśle nawozów oraz recykling w zakresie tworzyw sztucznych były tematami dominującymi. O tych zagadnieniach mówili dr inż. Andrzej Biskupski z Politechniki Wrocławskiej i prof. Wojciech Czerwiński, zaś Roman Poturalski z Anwilu zaprezentował wdrożoną w firmie metodę odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj