Zainaugurowano pierwszy, największy i najbardziej niestandardowy w całej historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP projekt “OSP na straży środowiska”.

– Wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne na terenie całego kraju mają szansę pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność. Jestem przekonany, że w zbiórkę elektro-śmieci chętnie włączą się lokalne społeczności. Na co dzień druhny i druhowie śpieszą im z pomocą, dlatego wierzę, że wszystkie zepsute lodówki, pralki i inne urządzenia elektryczne, które przez lata gromadzimy w naszych domach, piwnicach i strychach, zostaną przekazane do lokalnych remiz. Stamtąd, trafią do recyklingu, a pozyskane środki wrócą do strażnic. W ten sposób zyskują druhowie, ale także mieszkańcy i w szerszym ujęciu środowisko naturalne. Zbiórki elektrycznych śmieci, jak też edukacja ekologiczna, doskonale wpisują się w strategię Związku OSP RP Florian 2050 – mówi druh Waldemar Pawlak, prezes głównego związku OSP RP.

Każdy może wspomóc swoją remizę

Zbiórki elektrycznych śmieci będą miały ciągły charakter: do każdej remizy, która przystąpi do projektu będzie można oddać zarówno małogabarytowy, jak i wielkogabarytowy sprzęt. Uzupełnienie działań to specjalne wydarzenia (pikniki, eko eventy, zawody) połączone ze  zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

OSP na straży środowiska jest rozwinięciem projektu “Elektryczne Śmieci”, który obejmuje swym zasięgiem ponad 90 miast w całej Polsce, głównie powyżej 40 000 mieszkańców. – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP okazał się najbardziej trafnym wyborem, nie tylko z uwagi na zaufanie społeczne i powszechny szacunek, jakim się cieszy, ale również ze względu na swój profesjonalizm i ogromny zasięg oddziaływania – podkreśla Bartłomiej Hajduk, dyrektor generalny MB Recycling.

I zaraz dodaje – Widzę olbrzymi potencjał tego projektu, który przyniesie wiele korzyści lokalnym remizom w uzupełnieniu wyposażenia, budowaniu pozytywnego wizerunku straży pożarnej, ale także środowisku naturalnemu. Wszystkie elektryczne śmieci trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania MB Recycling. Każdy mieszkaniec będzie mógł wspomóc swoją remizę i środowisko – dbając jednocześnie o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Elektryczne śmieci nie powinny być przetrzymywane w domach. Stanowią źródło cennych surowców, które po przetworzeniu wrócą na rynek.

Smart edukacja

Integralnym elementem projektu pozostaje edukacja ekologiczna prowadzona przez Fundację Odzyskaj Środowisko. Turnieje szachowe pionami i figurami wykonanymi z elektrycznych śmieci, pokazy łazików marsjańskich z recyklingu, prezentacja uli z bębnów od pralek, wystawy dzieł sztuki w nurcie trash art, konkursy eko, to tylko niewielka zapowiedź z bogatej oferty edukacyjnej. Cieszę się, że Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, druhny i druhowie, a także społeczności lokalne będą miały okazje zobaczyć praktyczny wymiar recyklingu. Budowanie świadomości ekologicznej przekłada się na tworzenie smart community, dla której naturalna jest dbałość o środowisko naturalne. Najwyższy czas na szachowe otwarcie. Grając dla środowiska, wszyscy zwyciężymy – podsumowuje Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko.

W ramach wspólnych działań mieszkańcy będą wspólnie ze strażakami-ochotnikami również sadzili lasy i łąki kwietne dbając o pszczoły i dzikie zapylacze.

Czytaj więcej

Skomentuj