Na składowisku odpadów przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wlkp. od 1 kwietnia pracuje mobilny przesiewacz bębnowy.

– To wzmocnienie procesu segregacji odpadów i w konsekwencji oszczędności w objętości wypełnienia składowiska – podkreśla prezes ZOiGO MZO Andrzej Strykowski. – Sito to urządzenie do separacji i odzysku odpadów. Oczka sita są różnej wielkości, to z kolei pozwala na osiągnięcie różnych kształtów przesiewanych odpadów: okrągłego, kwadratowego, prostokątnego, rombu. Ostateczną postać odpadu można usypywać w jednym ciągu lub przesuwać poprzez ruchome ramię.

Do przesiewacza można jednorazowo wsypać poprzez lej zasypowy ok. 3,5 m3 odpadów. Po przesianiu odpady trafiają na taśmy z rynnami spustowymi. Potem są wysypywane na zewnątrz, gdzie tworzą pryzmy.

– Jedna zbiera minerały, piasek, kamienie, druga pozostałe. Pierwsze zostaną wykorzystane do rekultywacji składowiska, do wypełnienia pustek po wydobytej kopalinie oraz na drogi znajdujące się na terenach do rekultywacji – dodaje Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Przesiewacz napędza silnik wysokoprężny. Urządzenie zamontowano na podwoziu dwuosiowym z ABS. Konstrukcja sita umożliwia szybką wymianę kompletnego bębna sitowego. Przesiewacz przystosowany jest do przesiewania nie tylko zmieszanych odpadów komunalnych, ale także kompostu czy rozdrobnionych materiałów mineralnych.

– Sito to jeden z elementów realizowanej przez Miasto Ostrów Wielkopolski i spółkę ZOiGO MZO SA gospodarki odpadami w duchu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Rozpoczynamy kolejny etap działania. Wkrótce będziemy mogli oglądać budowę obiektów kubaturowych, podpisujemy porozumienie w sprawie planowanej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Wszystko to zmierza to jednego celu – na składowisko powinno trafiać coraz mniej odpadów do składowania. Do tego oprócz inwestycji potrzeba jeszcze edukacji i wzrostu świadomości ekologicznej każdego z nas – mówi Radosław Torzyński, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Prezes ZOiGO MZO SA Andrzej Strykowski podkreślał, że w ostatnich trzech latach spółka zakupiła do zbieranie odpadów i ich wywozu 12 samochodów specjalistycznych na kwotę ponad 3 milionów złotych. W 2011 spółka planuje budowę kolejnej kwatery, w 2010 roku planuje zrealizować wszelkie prace projektowe. Rozstrzygnięto przetarg na budowę hali magazynowej na składowisku – będzie tam przeniesiona linia sortownicza z ul. Wiejskiej.

W ciągu najbliższych trzech miesięcy powstanie ścieżka edukacyjna – to jednocześnie wypełnienie edukacyjnych zapisów z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj