Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan w Ostrowie Wielkopolskim jest notowane na rynku pozagiełdowym NewConnect. Uroczystość debiutu odbyła się 2 sierpnia 2011 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wodkan SA jest 281. spółką notowaną na NewConnect. To jednocześnie 101. debiut w tym roku na alternatywnym rynku akcji GPW.

– Witamy spółkę komunalną z Ostrowa Wielkopolskiego na alternatywnym rynku pozagiełdowym GPW NewConnect. Wyrażam nadzieję, że to początek dalszej współpracy, wiem, że i władze miasta Ostrowa Wielkopolskiego i spółka Holdikom SA mają ambitne plany – dodał dyrektor NewConnect Emil Stepień.

– Akcjonariat PWIK Wodkan SA jest niejednolity. Najwięcej akcji ma Holdikom SA, następnie Bank Ochrony Środowiska i Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Blisko15% akcji jest w rękach osób prywatnych i fizycznych – podkreśla Dariusz Kowalski, prezes Holdikom SA.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim jest przedsiębiorstwem o 100 – letniej tradycji. Jako Spółka Akcyjna działa od kwietnia 1992 roku. Od 1997 roku akcje Spółki były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez BondSpot SA (dawniej MTS CeTO SA). Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i dostawa wody pitnej, odbiór i oczyszczanie ścieków, budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji, naprawa i legalizacja wodomierzy, wywóz nieczystości z szamb oraz badania laboratoryjne wody i ścieków. Na rynku pozagiełdowym od 1997 roku notowane były trzy spółki "córki" ostrowskiego holdingu: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA (od 1997 r do 2010r.), Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA – (od 2000 r. do 2005), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA od 1997r. oraz spółka – matka Holdikom (od 2001 r. do 2010). 

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj