Składowisko odpadów na Janiku jest obecnie jednym z najnowocześniejszych składowisk w województwie świętokrzyskim, obsługującym prawie 200 tysięcy mieszkańców trzech powiatów tj. ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego.

Jednak przy obecnej ilości składowanych tam odpadów istnieje ryzyko jego zapełnienia, co zgodnie z prowadzonymi analizami może nastąpić w ciągu najbliższych 6 lat. Dlatego już teraz podejmowane są działania przez Zarząd Spółki zmierzające do jego rozszerzenia. Wiąże się to zresztą z realizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego na lata 2007-2011.

Część jego założeń udało się już wykonać, bowiem spółka ZUO „Janik” uruchomiła mechaniczną sortownię odpadów i w roku ubiegłym wybudowała kompostownię odpadów organicznych.

– W ciągu najbliższych kilku lat zrealizowane zostaną kolejne założenia planu dotyczące zapewnienia miejsca na składowisku odpadów. Wiąże się to oczywiście z budową nowych kwater, które zabezpieczyłyby potrzeby mieszkańców regionu w zakresie gospodarki odpadami na kolejne 30 lat – wyjaśnił wiceprezydent miasta Jarosław Górczyński, który reprezentował miasto podczas ostatniego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. – Obecnie jesteśmy na etapie ostatecznych uzgodnień z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie pozyskania ok. 8 ha terenu pod budowę łącznie trzech kwater składowiska – uzupełnił wiceprezydent.

Po sfinalizowaniu tych zamierzeń inwestycyjnych, na „Janiku” możliwe będzie zagospodarowanie i unieszkodliwienie 100 % dostarczanych tam odpadów.

źródło: um.ostrowiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj