20 stycznia w siedzibie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim podpisano umowę na realizację kontraktu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gutwin”, wchodzącego w zakres Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – Etap I”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę opiewającą na kwotę ponad 5 mln złotych zawarto między inwestorem, to jest Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją a wykonawcą w postaci ostrowieckiego konsorcjum złożonego z Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego Adama Borcucha i Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „MAKO”.

– Jest to ostatni kontrakt, który został podpisany na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach umowy z Funduszem Spójności Unii Europejskiej, której całkowity koszt wynosi 71 329 891,62 złotych, z czego miasto dostanie z Funduszu 42 437 395,07 złotych. Przetarg na realizację tego kontraktu został rozstrzygnięty 18  grudnia – poinformował wiceprezydent miasta Jarosław Górczyński.

Złożono jedenaście ofert, najwyższa oferowana cena wynosiła prawie 11 milionów złotych. Kontrakt nr 3 przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8 994,50 m i 337 studni kanalizacyjnych w osiedlu Gutwin w ulicach: Miodowej, Akacjowej, Gościniec, Rzeczki, Poziomkowej, Korzennej, Jałowcowej, Wrzosowej, Jarzębinowej, Agrestowej, Orlej, Leśnej, Gajowej, Porzeczkowej, Jagodowej, Zbożowej, kanalizacji tłocznej w ul. Gajowej oraz przepompowni ścieków w rejonie ul. Gajowej. Termin zakończenia robót minie 19 marca 2012 roku.

– Przed nami jeszcze najbardziej kosztowny kontrakt a mianowicie przebudowa oczyszczalni ścieków. Jej wykonanie pozwoli uniknąć drastycznych podwyżek cen za odprowadzanie wody i ścieków oraz zabezpieczy bezpieczeństwo dostaw wody pitnej dla naszego miasta.- poinformował prezydent Wilczyński. – Cieszę się natomiast, że dotychczas projekt realizowany jest terminowo i bez problemu udało się wyłonić wykonawcę dla kolejnego zadania, na którego realizację czekano blisko 25 lat. Dla mieszkańców Gutwinu to krok ku nowoczesności, gdyż budowa kanalizacji pozwoli na jak najszybsze rozpoczęcie opracowywania planów przebudowy dróg gruntowych na tym osiedlu. Jest to zadanie niezwykle ważne dla tej dzielnicy i całego miasta, gdyż dzięki modernizacji zbiornika na Gutwinie i utworzeniu tam parku linowego stał się on jedną z wizytówek Ostrowca Świętokrzyskiego ciesząc się ogromną popularnością wśród ostrowczan oraz mieszkańców regionu – dodał prezydent miasta Jarosław Wilczyński.

Podstawowym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie ostrowieckiej aglomeracji i dostosowanie stanu infrastruktury do wymogów Unii Europejskiej oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska. Projekt przewiduje realizację łącznie 10 kontraktów, w tym 6 na roboty budowlane. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest w terminie do 30 czerwca 2013 roku. Do tej pory podpisano umowy: 15 kwietnia na pierwszy kontrakt dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Siennieńskiej, umowę na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szewieńskiej i Świętokrzyskiej 31 sierpnia, a w rejonie ulicy Bałtowskiej – 17 grudnia 2009 roku. 

źródło: um.ostrowiec.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj