Trwa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jego podstawowym celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie ostrowieckiej aglomeracji i dostosowanie stanu infrastruktury do wymogów Unii Europejskiej oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska. Projekt przewiduje budowę  25 km kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gutwin oraz w rejonie ulic Świętokrzyskiej, Szewieńskiej i Bałtowskiej, a także przebudowę oczyszczalni ścieków i budowę pierwszego etapu dwukilometrowej magistrali wodociągowej od Ujęcia Wody „Kąty Denkowskie” do ulicy Samsonowicza. W ramach projektu przewiduje się realizację dziewięciu kontraktów, w tym sześciu  na roboty budowlane oraz trzech na usługi.

W środę  26 maja  w siedzibie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim  podpisano akt umowy na realizację kontraktu nr 6 opatrzonego nazwą „Przebudowa magistrali wodociągowej”. Umowa opiewa na kwotę 2 milionów 286 tysięcy złotych.

– Wykonawcą inwestycji została spółka Hydro-Bielsko z Bielska-Białej, która wygrała przetarg rozstrzygnięty 22 kwietnia. Przystąpiły do niego cztery firmy. Kontrakt nr 6 przewiduje przebudowę magistrali wodociągowej od Ujęcia Wody „Kąty Denkowskie” do ulicy Samsonowicza. Termin zakończenia  prac wyznaczono na koniec lipca 2010 r. – poinformował prezes MWiK Zdzisław Foremniak.

Cały projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski” powinien być ukończony w terminie do 30 czerwca 2013 roku. Jego całkowity koszt wynosi 71 milionów 330 tysięcy złotych.

– Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a właściwie MWiK jako bezpośredni beneficjent może liczyć na ponad 42 miliony 437 tysięcy złotych dofinansowania – przypomniał prezydent miasta Jarosław Wilczyński.

źródło: um.ostrowiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj