W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja “Elementy zrównoważonej gospodarki energetycznej – doświadczenie europejskie – projekt 3-NITY”.

Podczas spotkania podkreślano, że ceny energii pozostaną wysokie, a jednocześnie do 2020 roku w kraju wzrośnie na nią  zapotrzebowanie o 40 proc. Ponadto Polska jest zobowiązana do wykonania dyrektywy Unii Europejskiej, która sprowadza się do maksymy „3 x 20”, czyli 20 proc. oszczędności energii, 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii oraz 20 proc. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Odpowiedzią na te wyzwania jest potrzeba budowy 300 – 500 MW nowych mocy. Towarzyszyć temu powinny przedsięwzięcia energooszczędne m.in. realizowane na szczeblu regionalnym.

– Z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego Konwent Marszałków przyjął stanowisko w sprawie potrzeby doprecyzowania roli samorządów szczebla wojewódzkiego w kreowaniu polityki energetycznej. Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że opiniowanie gminnych projektów założeń energetycznych ma bardziej charakter formalny niż merytoryczny – powiedział otwierając konferencję wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.  

Projektu 3-NITY to innowacyjne podejście do planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym.  Jest on realizowany przez partnerów z ośmiu państw europejskich, w tym miast województwa śląskiego. Wizja 3-NITY zakłada, że każda lokalna społeczność może być Gminą Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej. W urzeczywistnianiu tej wizji biorą udział lokalni politycy, planiści, gracze rynkowi oraz mieszkańcy. Ich działania są nastawione na zidentyfikowanie potencjalnych oszczędności energii oraz nowych zdolności regionalnych systemów energetycznych. Na spotkaniu zaprezentowano również inne projekty programu Inteligentna Energia – Europa, w tym m.in. REAM – Model Analizy Energii w Regionie. Obejmuje on dane techniczne i ekonomiczne dla lokalnej produkcji energii, infrastrukturę przesyłu energii elektrycznej i ciepła oraz środki służące efektywności energetycznej.

Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski i Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

źródło: silesia-region.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj