1 / 3

W gminie Kwidzyn zakończyły się dwie inwestycje związane z budową oświetlenia drogowego. W miejscowości Lipianki wykorzystana została technologia LED, zaś w Podzamczu, Korzeniewie, Brachlewie, Gurczu oraz Baldramie – zamontowano lampy o zasilaniu hybrydowym.

Pierwsze przedsięwzięcie realizowane było w ramach programu „Oszczędne Oświetlenie Pomorza”, a drugie – „Słoneczne Pomorze”.

W miejscowości Lipianki zamontowane zostały lampy, które oświetlają 2 km lokalnych dróg. Zainstalowanych zostało 38 sztuk oświetlenia ulicznego LED o mocy 56 W każda. Wybór miejscowości na przeprowadzenie tego projektu nie był przypadkowy. – Do tej pory w miejscowości tej nie było oświetlenia drogowego i mieszkańcy zgłaszali pilną potrzebę jego zainstalowania – wyjaśniła Ewa Nowogrodzka, wójt gminy Kwidzyn.

Efekt ekologiczny

W wyniku realizacji projektu, rocznie zmniejszyła się emisja 7 ton dwutlenku węgla do atmosfery. – Dzięki zastosowaniu nowych technologii, nasza gmina przyczynia się do zmniejszania tzw. niskiej emisji. Tym samym realizujemy zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kwidzyn – tłumaczyła Anna Cyranek – inspektor ds. rozwoju i promocji w Urzędzie Gminy Kwidzyn.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 170 000 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dotacji  w wysokości ponad 50 000 zł.

Lampy hybrydowe zainstalowane zostały w sześciu miejscowościach gminy Kwidzyn. W Baldramie – przy placu zabaw, w Podzamczu, Korzeniewie, Brachlewie, Gurczu – na przystankach autobusowych.  Do tej pory, w tych miejscach nie było oświetlenia drogowego. – Zainstalowane lampy LED sprawdziły się w naszych warunkach i w przyszłości, w miarę możliwości finansowych, będziemy budować więcej takich punktów świetlnych – zapewniała Ewa Nowogrodzka.

Lampy hybrydowe zasilane są z dwóch źródeł: generatora wiatrowego i modułów fotowoltaicznych. Wykorzystują diody LED. Podstawową korzyścią jest możliwość ich montażu na terenach, gdzie nie ma sieci elektrycznej. Pozwala to oświetlić miejsca poza terenami zurbanizowanymi, tj. przystanki autobusowe, skrzyżowania dróg lokalnych, nieoznakowane przejazdy kolejowe.

Koszt projektu to prawie 93 000 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dotacji w wysokości 40 000 zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj