151 pozycji znalazło się w wykazie wód uznanych jako naturalne wody mineralne. Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Wykaz ogłaszany jest na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na wykazie konsumenci mogą sprawdzić, czy woda, którą piją jest naturalną woda mineralną. W poprzednim, wydanym w grudniu 2021 r., było 145 pozycji.

Z nowym wykazem wód mineralnych można zapoznać się tutaj:

 OBWIESZCZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne. 

Zgodnie ustawa naturalne wody mineralne wprowadzane do obrotu na terenie Polski muszą być uznane za takie przez: Głównego Inspektora Sanitarnego (jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium Polski); właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium tego państwa), lub też GIS albo właściwy organ UE, (jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego).

Ocena i kwalifikacja rodzajowa wody przeprowadzana jest przez jednostkę naukową lub inny podmiot, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 


Opłata za wody głębinowe. Nałęczów chce zmian w prawie


 

Czytaj więcej

Skomentuj