10 września odbędzie się otwarcie największej w Polsce biogazowni w Liszkowie (woj. kujawsko-pomorskie). Biogazownię wybudowała firma Agrogaz. Inwestycja ma łączną moc 2,1 MW.

Instalacja elektrociepłowni ma służyć otrzymywaniu biogazu z odpadów pochodzenia roślinnego w celu produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Biogazownia Liszkowo to pierwsza duża w Polsce tego typu inwestycja, która przyczyni się  do redukcji efektu cieplarnianego oraz pozwoli na dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w energię, zmniejszając przy tym konieczność wykorzystania nieodnawialnych surowców energetycznych.

W Polsce odnotowuje się znaczny spadek rezerw energetycznych. Zużycie energii rośnie w szybkim tempie. W ramach obowiązujących przepisów prawnych nałożony został obowiązek zakupu energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. 

Wytyczne UE wymuszają wzrost udziału bioenergii. Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w UE oraz z realizacji "Polityki energetycznej Polski do roku 2025": w roku 2010 Polska powinna osiągnąć wskaźnik: 7,5% udziału energii elektrycznej wytwarzanej z OZE oraz 5,75% udziału biokomponentów i biopaliw w strukturze paliw ciekłych. Aktualnie polska produkcja energii elektrycznej z OZE wynosi 4%, a do roku 2020 powinna wzrosnąć do poziomu 15%.

Biogazownictwo w Polsce będzie bardzo ważnym źródłem energii, która z jednej strony zwiększy stabilność jej podaży w skali kraju, a jednocześnie ułatwi wykonanie zobowiązań wspólnotowych nakazujących redukcję emisji zanieczyszczeń.

Zastosowana technologia produkcji biogazu elektrowni w Liszkowie bazuje na rozwiązaniach firmy Schmack Biogas AG sprawdzonych w ponad 280 lokalizacjach na terenie Niemiec, Austrii, Holandii, Japonii i Luxemburga.

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj