W czwartek 21 lipca 2011 na terenie Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Nowy Dwór sp. z o.o odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków.

Na zaproszenie Wójta Włodzimierza Cioka i Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Meszka w uroczystości udział wzięli przedstawiciele instytucji biorących udział w finansowaniu i realizacji projektu, w tym Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Pani Maria Kaczorowska, wykonawca inwestycji firma „FAMBUD – Jerzy Pietrzak” Sp. z o.o. Nie zabrakło również przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Pani Agnieszki Podstolskiej i Pani Joanny Budzińskiej. Uroczystość uświetniła swoją obecnością poseł na Sejm RP Pani Dorota Rutkowska.

Budowę zrealizowano w ramach zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym, wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Nowy Dwór i Nowy Dwór – Parcela w gminie Nowy Kawęczyn”.  
Projekt oczyszczalni powstał dzięki staraniom władz gminy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, z którego otrzymał kwotę 2.000.000,00 złotych. Dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w Łodzi to kwota dotacji 413.694,00 złotych. Prace nad inwestycją trwały od 1 lipca 2010 r. Uporządkowanie infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Nowy Kawęczyn wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Przebudowa i zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków umożliwi podłączenie sieci kanalizacyjnej wsi Nowy Dwór oraz dalszą rozbudowę w miejscowościach: Stara Rawa, Kolonia Starorawska, Nowy Kawęczyn, Kaczorów i Franciszkany – natomiast punkt zlewny będzie służył tej części społeczności, która nie posiada dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Źródło: www.new.wfosigw.lodz.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj