1 / 7

Od pół roku funkcjonuje już Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, ale oficjalne otwarcie 18 czerwca br. było swoistym zwieńczeniem tej inwestycji.

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (MKUOK) jest jedną z trzech Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w regionie województwa kujawsko-pomorskiego. Na terenie sąsiadującym ze składowiskiem odpadów w Sulnówku powstał zakład składający się z zautomatyzowanej sortowni, kompostowni, magazynu odpadów niebezpiecznych, budynku administracyjnego, wiat garażowych i boksów na surowce wtórne. Z części odpadów powstaje paliwo alternatywne (tzw. pre-RDF) oraz kompost.

Wydajność zakładu wynosi 30 tys. ton rocznie. Budowa kosztowała 37 mln zł, z czego ponad 14 mln pochodziło z funduszy unijnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj