– Odnawialne źródła energii stają się coraz ważniejszym elementem bilansu energetycznego UE. Najwyższy czas, aby i Polska zaczęła je traktować na równi z tradycyjnymi nośnikami – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Zapowiedź wicepremiera pojawiła się podczas konferencji „Energetyka odnawialna w UE i w Polsce w perspektywie 2020 r.”, która odbyła się 25 lutego br.

Zdaniem wicepremiera Waldemara Pawlaka, obok korzyści ekologicznych, główną zaletą odnawialnych źródeł energii (OZE) są ich ceny, które, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, będą coraz niższe. – Podczas gdy ceny ropy naftowej biją kolejne rekordy, OZE będą tanieć. Staną się w ten sposób zdecydowanie bardziej opłacalne w użyciu – zaznaczył. – Ich kolejną zaletą jest to, że są niewyczerpalne. W perspektywie kończących się zasobów ropy naftowej i gazu, zwiększenie ich wykorzystania nabiera dodatkowego znaczenia – dodał.

Przypomniał, że rząd wspiera wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. – Przykładowo zarówno podmioty gospodarcze, jak i gospodarstwa domowe mogą się ubiegać o dofinansowanie inwestycji w OZE z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – powiedział.

Wicepremier Waldemar Pawlak odniósł się również do realizacji przez Polskę unijnego planu 3 x 20 proc. – Jest on inspiracją do rozwoju nowych technologii w gospodarce. Dlatego chcemy go zawrzeć w naszych strategiach energetycznych – podkreślił.

Międzynarodowa konferencja „Energetyka odnawialna w UE i w Polsce w perspektywie 2020 r.” została zorganizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej. Wicepremier Waldemar Pawlak objął patronat honorowy nad spotkaniem. Głównym celem konferencji było przedyskutowanie problemów związanych z realizacją założeń europejskiej strategii dot. energetyki odnawialnej do 2020 r. i przedstawienie najpoważniejszych barier dla rozwoju tej branży w Polsce.

Obok wicepremiera Waldemara Pawlaka, w konferencji wzięli udział: Maciej Nowicki, minister środowiska, Fabrizio Barbaso, zastępca dyrektora generalnego ds. transportu i energii (DG TREN) Komisji Europejskiej oraz Piotr Wiśniewski, prezes PIGEO.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj