Komitet Stały Rady Ministrów przyjął założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz informację o stanie prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, wchodzące w skład tzw. pakietu atomowego.

Zostanie on teraz skierowany pod obrady Rady Ministrów.

Ponadto Rada Ministrów ma rozstrzygnąć kwestię dotyczącą powołania Agencji Energetyki Jądrowej (AEJ). AEJ będzie intelektualnym zapleczem o charakterze eksperckim dla Ministra Gospodarki, jako organu odpowiedzialnego za wykorzystanie energii jądrowej na społeczno-gospodarcze potrzeby kraju i pomoże w budowie stosownych kompetencji administracji rządowej. Powołanie AEJ rekomenduje także Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Podobne rozwiązania zastosowano już w wielu krajach o różnym stopniu rozwoju energetyki jądrowej, np. we Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Jordanii czy na Węgrzech.

W składzie tzw. pakietu atomowego znalazł się również  projekt założeń projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj