Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarły umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. “Poprawa sprawności energetycznej pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym AGH w Młoszowej”. Kwota dofinansowania inwestycji to ponad 10 mln zł.

Dzięki wsparciu ze strony NFOŚiGW, obiekt należący do AGH w Krakowie od 2018 r., zyska m.in. system centralnego ogrzewania oparty o nowoczesną kotłownię gazową, izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową, niezbędne ocieplenie dachów oraz poprawę izolacyjności termicznej okien, drzwi, ścian i stropów.

Pałac oraz zabytkowy budynek „Oficyny Zegarowej”, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie, zostaną poddane termomodernizacji, co w znacznym stopniu poprawi walory użytkowe obiektów. Łączna powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji wyniesie prawie 3 tys. m kw. Dodatkowo pałac oraz oficyna zostaną w ramach prac wyposażone w instalację fotowoltaiczną i system inteligentnego zarządzania zużyciem energii. Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to blisko 14 mln zł.

Dzięki instalacji fotowoltaicznej możliwe będzie wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie ponad 8 MWh na rok. Ponadto dzięki termomodernizacji uda się zmniejszyć zużycie nieodnawialnej energii o prawie 70 proc., oraz emisji CO2 o prawie 80 proc.

– Dotacja z NFOŚiGW pozwoli nam w istotny sposób zmodernizować pałac i oficynę w Młoszowej. Dzięki tej realizacji uda nam się z pewnością poprawić sprawność energetyczną tego obiektu. W praktyce oznacza to, że będziemy w stanie zwiększyć wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszyć emisję CO2 oraz zmniejszyć, dzięki termomodernizacji, zapotrzebowanie na energię cieplną. Warto dodać, że prace te są kluczowe w zakresie dostosowania pałacu do planowanych funkcji. W perspektywie najbliższych lat chcielibyśmy, aby obiekty były naszym zapleczem naukowo-badawczym, laboratoryjnym, edukacyjnym, wystawienniczym czy również konferencyjnym – podkreśla prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

– To ogromna satysfakcja uczestniczyć w przekazaniu dotacji Akademii Górniczo – Hutniczej, uczelni z przedwojenną tradycją naukową, która jednocześnie dziś oferuje studentom szeroki wachlarz specjalistycznych, środowiskowych, bardzo potrzebnych kierunków kształcenia. Wspieramy finansowo niezwykłe przedsięwzięcie, a przewidywane efekty ekologiczne termomodernizacji zabytkowych obiektów w Młoszowej są dla nas ważne. Gdzie jak nie tu – pod okiem specjalistów, naukowców i innowatorów z zespołu AGH – stosować inteligentny system zarządzania energią w obiektach. Dzięki inwestycji uczelnia będzie mogła uruchomić komfortowe zaplecze naukowo – konferencyjne w pięknym otoczeniu terenów zielonych, w wyremontowanych, historycznych obiektach związanych z narodową kulturą – podobnie jak robią to najlepsze uczelnie na całym świecie – dodaje Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotychczasowe prace w obiekcie obejmowały przede wszystkim rozpoczęcie modernizacji systemu ogrzewania, poprzez zastąpienie kotłowni węglowej nowoczesną instalacją gazową. Ponadto w ramach prowadzonych prac zabezpieczono obiekty przed dalszą degradacją techniczną, uporządkowano przylegający teren i drzewostan. Warto przypomnieć, że sam pałac otoczony jest parkiem o powierzchni 11 ha z ponad 2200 drzewami, z czego kilka to pomniki przyrody.

Kolejne etapy działań w zespole płacowo-parkowym w Młoszowej to m.in. prace adaptacyjne i wykończeniowe pałacu i oficyny, remont muru, bramy wjazdowej i mostu, przebudowa części dachu, budowa windy osobowej, wymiana instalacji elektrycznej, remont podłóg, modernizacja kaplicy, a także konserwacja rzeźb w parku.

Wszystkie obecne i przyszłe działania mają na celu nie tylko przywrócenie dawnej świetności Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej, ale również wykorzystanie i rozszerzenie jego pełnego potencjału.

Czytaj więcej

Skomentuj