– Rewitalizacja obszarów miejskich i rekultywacja (restrukturyzacja) obszarów zdegradowanych, to problem palący w zakresie zagospodarowania przestrzennego tak w Polsce, jak i całej Europie – mówi dr Andreas Billert, przewodniczący komitetu naukowo-organizacyjnego planowanej na początek czerwca III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Rewitalizacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych w mieście”.

– Już w latach 70-tych ub. wieku, społeczeństwa zachodnioeuropejskie i ich politycy dostrzegli istotną rolę partycypacji społecznej w tym zakresie – przekonuje dr Andreas Billert. Zadania planowania i zagospodarowania przestrzennego przesuwały się od tych lat z obszarów nowozabudowanych, które rozpoczęto chronić przed nową zabudową, na obszary już zurbanizowane i zamieszkałe. Te ostatnie wymagały przekształceń. restrukturyzacji, odnowy, modernizacji, adaptacji, rewitalizacji, konsolidacji, a nawet redukcji swej zabudowy. Nie sposób prowadzić tych dziś podstawowych zadań planowania i polityki przestrzennej bez udziału społeczności lokalnej. Ona bowiem mieszka na tych obszarach, na których wspomniane działania są prowadzone, a także to właśnie dla niej i jej interesów, działania takie są realizowane. Permanentne już dzisiaj protesty społeczne przeciwko decyzjom planistycznym władz, pozwalają przypuszczać, że udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym jest jeszcze w Polsce niedostateczny.

Podczas konferencji w Bydgoszczy zaprezentowane zostaną opinie na temat stanu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym i rewitalizacji w Polsce, a także przykłady jej realizacji w innych państwach europejskich. Następnie, referenci z różnych miast polskich, podzielą się z uczestnikami dotychczasowymi praktycznymi doświadczeniami w zakresie metod realizacji partycypacji społecznej, jak i barier dla jej skutecznej realizacji.

Druga część spotkania zostanie poświęcona jednemu z ważnych pól realizacji współczesnych zadań rewitalizacyjnych, a mianowicie rewitalizacji obszarów nad wodami – portami, kanałami i rzekami, które to obszary w przeszłości były terenami aktywności przemysłowych, a obecnie wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji. Ten ostatni temat jest szczególnie aktualny w Bydgoszczy – mieście rzeki Brdy i kanałów łączących ją z rzeką Notecią. Dlatego też, popołudniowa sesja tej części konferencji odbędzie się w trakcie rejsu po rzece Brdzie i Kanale Bydgoskim. Będzie się można w trakcie rejsu zapoznać zarówno z najważniejszymi elementami Bydgoskiego Węzła Wodnego, jak i wysłuchać najnowszych informacji o planowanych działaniach dla jego rewitalizacji.

Więcej informacji o Konferencji oraz jej szczegółowy plan można znaleźć tutaj.

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj