W Chorzowie trwa ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Paliwa z odpadów “Odpady komunalne jako cenny surowiec energetyczny”.

Konferencja wychodzi naprzeciw potrzebie nowego spojrzenia na gospodarkę odpadami oraz procesy ich przetwarzania, z uwagi na wymogi dotyczące ograniczania zawartości substancji organicznej  na składowiskach odpadów. Równie ważnym, co aktualnym tematem jest problem pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych. Coraz większe zainteresowanie wzbudzają badania dotyczące takiego przetwarzania odpadów, które daje możliwość odzysku cennych składników niezbędnych do produkcji paliw płynnych.

Celem spotkania jest promowanie na polskim rynku nowych technologii produkcji oraz możliwości zastosowania paliw formowanych. Paliwa formowane wykorzystywane są głównie w przemyśle cementowym, ale mogą być również stosowane w energetyce oraz ciepłownictwie.

"Na podstawie danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska obserwujemy spadek importu paliwa alternatywnego z zagranicy" – pisze Dawid Mikulski z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w referacie "Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w postaci paliwa alternatywnego", który wygłoszony będzie podczas chorzowskiej konferencji. Jego zdaniem wynika to m.in. z faktu, iż polscy producenci paliwa alternatywnego stają się coraz bardziej konkurencyjni jakościowo, w stosunku do paliwa przywiezionego z zagranicy. Ponadto w coraz większym stopniu paliwo alternatywne wykorzystywane jest w kraju, w którym jest produkowane. "W obecnym roku w GIOŚ zaczęto obserwować coraz większe zainteresowanie eksportem paliwa alternatywnego z Polski za granicę. Odbieramy coraz więcej pytań dotyczących tego zagadnienia, zaczynają wpływać wnioski dotyczące wywozu. W końcu marca GIOS wydał pierwszą decyzję, dotyczącą wywozu paliwa alternatywnego z Polski do Niemiec. Eksport paliwa alternatywnego z Polski prawdopodobnie związany jest z faktem, iż w Zachodniej Europie zaczyna powoli brakować tego typu odpadu, do zaspokojenia potrzeb, powstałych tam licznych instalacji opalanych tego typu paliwem" – czytamy w referacie Dawida Mikulskiego.

Zaproszeni prelegenci poruszą m.in. kwestie stosowanych metod, procesów i technologii pozyskiwania substancji palnej z odpadów pochodzenia komunalnego, przemysłowego oraz dostosowaniu powstałego paliwa do praktycznego wykorzystania. Ważnym elementem konferencji jest możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy producentami paliw z odpadów, jak również konieczność poruszenia tematu gwarancji odbioru wytworzonych paliw. Wykładowcy omówią aspekty prawne i ekonomiczne przekształcania odpadów, jak również dostosowanie powstałego paliwa do obowiązujących norm i jego certyfikacja.
 
Konferencja adresowana jest głównie do przedstawicieli organów administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, cementowni, a także przedsiębiorstw z branży energetycznej i ciepłowniczej.

Na trzeci dzień konferencji zaplanowano wyjazd techniczny do Cementowni Rudniki S.A., a przedstawiciele administracji publicznej będą mieli okazję odwiedzić zakład produkujący paliwa alternatywne firmy Sita Starol Sp. z o.o.

Organizatorem konferencji jest firma ABRYS z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych imprezy.

W konferencji weźmie udział ok. 190 osób.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj