Rada Miejska Krasnobrodu podjęła uchwałę o powołaniu Straży Miejskiej. Jej komendantem zostanie kobieta.

Strażnicy będą mieli za zadanie m.in. kontrolowanie posiadania przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości płynnych i odbiór odpadów, sprawdzanie utrzymania ładu i czystości na posesjach, odśnieżanie chodników czy przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na terenie miasta. Będą też czuwać nad utrzymaniem bezpieczeństwa i ładu nad zalewem i w czasie imprez masowych, organizowanych przez władze miasta.

Na razie będzie tylko 2 strażników, bo na tyle etatów zarezerwowano środki w tegorocznym budżecie. Straż miejska nie będzie tworzyła odrębnej jednostki, ale będzie działać w strukturze Urzędu Miejskiego. Tydzień przed świętami zakończył się nabór na strażników. Komendantem zostanie 31-letnia Anna Nadłonek.

Służbę strażnicy rozpoczną w czerwcu, wraz z nowym sezonem turystycznym w uzdrowisku.

Źródło: roztocze.net

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj