Kolejne fragmenty Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu odzyskają dawny blask. Park Miejski i Ogród Zoobotaniczny będą rewitalizowane z udziałem funduszy unijnych i miejskich. 7 lutego 2012 roku prezydent Torunia podpisał umowę na dofinansowanie dwóch projektów o łącznej wartości 6,2 mln zł.

Prace zaplanowane w Parku Miejskim i Ogrodzie Zoobotanicznym to kolejna odsłona Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 – dokumentu uchwalonego przez Radę Miasta Torunia, obejmującego kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, których celem jest przywrócenie dawnej świetności i społecznej funkcjonalności cennym obiektom i miejscom na starówce i Bydgoskim Przedmieściu. Na projekty te miasto zdobywa fundusze unijne.

Na starówce w ramach LPR dotychczas przeprowadzono m.in. odnowę i zagospodarowanie ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi, kompleksowy remont budynku MDK przy ul. Przedzamcze, remonty i adaptacje zabytkowej Baszty Gołębnik i Bramy Klasztornej, remonty w Dworze Artusa, modernizację budynku przy ulicy Kopernika 27 na nową siedzibę Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych i remont dachów Dworu Mieszczańskiego. Trwa remont konserwatorski i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul. Franciszkańskiej 9.

Na Bydgoskim Przedmieściu najbardziej zauważalnym efektem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest dobiegająca końca przebudowa i zagospodarowanie ulicy Mickiewicza, która z hałaśliwej i niebezpiecznej drogi przelotowej przekształciła się w elegancką i znacznie bardziej przyjazną mieszkańcom ulicę osiedlową z elementami małej architektury, zieleni i ścieżką rowerową. Ale to nie jedyna inwestycja na Bydgoskim Przedmieściu w ramach LPR. Z tej puli zostały też odnowione budynki Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Bydgoskiej 34A oraz Oratorium oo. michalitów. Trwa rewitalizacja zabytkowych obiektów Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych oraz modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego. Z funduszy LPR rozbudowywany jest także system monitoringu wizyjnego na starówce i Bydgoskim Przedmieściu.

7 lutego 2012 roku prezydent Torunia Michał Zaleski i skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz podpisali w Urzędzie Marszałkowskim dwie kolejne umowy, dzięki którym Toruń otrzyma ponad 2 mln 785 tys. zł dofinasowania z funduszy unijnych (prawie 3 mln 414 tys. zł miasto dołoży z własnego budżetu) na 2 projekty: "Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu" i "Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu". Łączny koszt obu przedsięwzięć wyniesie ponad 6,2 mln zł. Projekty zostały dofinasowane w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj