8 października zawarta została dziesiąta Umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Beneficjentem jest Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o., który zrealizuje Projekt pt. „Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro – Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” o wartości całkowitej 96 728 212,29 zł Wsparcie Projektu ze środków EFRR wyniesie 58 609 999,99  złotych, natomiast wkład z budżetu państwa to 10 342 941,18 złotych. Łączna wartość wsparcia to 68 952 941,17 złotych.

Projekt polega na budowie infrastruktury technicznej Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach. W ramach przedsięwzięcia zostanie  wybudowany budynek pasywny o powierzchni 6 335 m2 oraz przebudowany budynek o pow. około 738.06 m2, z przeznaczeniem na Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych i Centrum Testowania Systemów Solarnych. Budynki zostaną wyposażone w system zarządzania budynkami BMS. W ramach Projektu powstaną: specjalistycznie wyposażone laboratoria do testowania kolektorów i systemów słonecznych, ośrodek przetwarzania i archiwizacji danych, system zarządzania budynkami oraz laboratorium dla potrzeb prowadzenia audytu energetycznego budynków.

Instytucją, która oceniała Projekt i wnioskowała o udzielenie wsparcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W realizacji PO IG Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki, a Instytucją Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

źródło: parp.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj