Prezydium Parlamentu Europejskiego Prezydium Parlamentu podjęło nowe środki, aby zapewnić zmniejszenie emisji dwutlenku węgla zwiazanej z pracą PE z 2020 r.

Nowy plan zakłada działanie w kilku dziedzinach:
 
• energii: Parlament dąży do poprawy efektywności energetycznej budynków (wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych lub wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody) oraz zamierza korzystać w przyszłości z "budynków pasywnych"
• transportu: wśród posłów i pracowników promowane będzie korzystanie z roweru, transportu publicznego (pociąg, autobus, metro), służbowe podróże będą planowanie pod kątem zmniejszenia potrzeb transportowych
• zmiany mentalności: ruszy kampania informacyjna, która ma na celu podniesienie świadomości i zmianę codziennych przyzwyczajeń pracowników Parlament Europejski.
 
Parlament będzie również zachęcał dostawców energii i innych mediów, by ograniczali własne emisje CO2
 
Od 2007 r. Parlament Europejski zmierza do pełnej realizacji standardów EMAS (Eko-zarządzania i audytu). Już obecnie cały papier używany w Parlamencie pochodzi z recyklingu i nie zawiera chloru, większość komputerów automatycznie wyłącza się wieczorem, a coraz więcej biur wyposażonych jest w drukarki dwustronne. Poza tym, w budynkach posiadających certyfikat EMAS udało się zmniejszyć o 25% zużycie energii.

źródło: europarl.europa.eu


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj