Wczoraj Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła „Informację na temat warunków organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych produkcji biopaliw” , przedstawioną przez wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił, że do wzrostu wykorzystania biokomponentów w transporcie w znacznym stopniu przyczynił się nałożony 1 stycznia br. obowiązek określonego udziału w rynku paliw transportowych. – Poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego tylko w pierwszym kwartale br. wyniósł blisko 3 proc., przy 0,68 proc. w całym 2007 r. – powiedział minister gospodarki. Zapewnił, że do końca 2008 r. minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych wyniesie zakładane 3,45 proc.

Podczas spotkania z posłami, wiceszef rządu wyjaśnił także, że Ministerstwo Gospodarki prowadzi na forum UE działania związane z rozszerzeniem możliwości stosowania biokomponentów z surowców krajowych. Działania te są realizowane w ramach prac nad projektem unijnej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. – Polska sprzeciwia się importowi bioetanolu z krajów trzecich na rynek unijny. Chcemy, aby produkcja biopaliw opierała się na surowcach z państw członkowskich – powiedział wicepremier Pawlak.

Jednocześnie zaznaczył, że wytwarzanie biopaliw musi odbywać się zgodnie z pewnymi kryteriami. – Mam tu na myśli przede wszystkim niedopuszczenie do niszczenia terenów cennych przyrodniczo – podkreślił minister gospodarki.

Wymieniona dyrektywa zakłada także wprowadzenie biopaliw drugiej generacji. – Trzeba wyprzedzać pewne rozwiązania i poszukiwać nowszych technologii, aby skutecznie konkurować na zliberalizowanym rynku europejskim – wyjaśnił wicepremier Pawlak. Podkreślił jednak, że resort gospodarki będzie wspierał produkcję biopaliw zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji.

źródło: mg.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj