Na wniosek wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka prezes Rady Ministrów powołał dziś Hannę Trojanowską na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej. Swoje obowiązki Hanna Trojanowska będzie pełnić jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

12 maja br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiej Energetyki Jądrowej. Pełnomocnik będzie realizował zadania mające na celu rozwój i wdrożenie tego typu energetyki w Polsce. Należy do nich w szczególności opracowanie i wdrożenie projektu Programu polskiej energetyki jądrowej, w którym zostaną określone m.in. liczba, wielkość i możliwe lokalizacje elektrowni atomowych.

Hanna Trojanowska dotychczas pracowała w Polskiej Grupie Energetycznej jako dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej. Jest stypendystką Międzynarodowej Agencji Energetyki Jądrowej, w latach 90. pracowała przy budowie elektrowni atomowej Sizewell B w Wielkiej Brytanii.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiej Energetyki Jądrowej stanowi wykonanie uchwały nr 4 RM z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj