18 maja 2007 w Genewie w Szwajcarii podczas XV Kongresu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr inż. Mieczysław S. Ostojski, prof. WSŚ, został wybrany do Rady Wykonawczej (Executive Counsil) WMO.
Światowa Organizacja Meteorologiczna – WMO (World Meteorological Organization) jest od 1951 r. wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmującą się problemami związanymi z meteorologią, klimatologią i hydrologią operacyjną. Organizacja została powołana dla kierowania rozwojem i doskonaleniem światowej meteorologii i prowadzenia związanej z tym działalności, dla wspierania państw członkowskich we wszystkich sferach aktywności człowieka.
WMO została powołana jednogłośnie przez Dyrektorów Służb Meteorologicznych, członków Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej – IMO (International Meteorological Organization), na konferencji w Waszyngtonie w 1947 r. Konwencja o Światowej Organizacji Meteorologicznej weszła w życie 23 marca 1950 roku.
WMO kontynuuje działalność IMO, powołanej do życia na I Międzynarodowym Kongresie Meteorologicznym w Wiedniu, w 1873 r.
WMO prowadzi swoją działalność za pośrednictwem 5 organów konstytucyjnych z których jednym jest Rada Wykonawcza (Executive Council).
Rada Wykonawcza na corocznych posiedzeniach realizuje decyzje kongresu, koordynuje wdrażanie programów, analizuje wykorzystanie środków budżetowych, analizuje i podejmuje działania zalecone przez Asocjacje Regionalne i Komisje Techniczne oraz wytycza kierunki ich działania. W skład Rady wchodzi 37 Dyrektorów Narodowych Służb Meteorologicznych lub Hydrometeorologicznych

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj