Inowrocławska Straż Miejska otrzymała zgodę na korzystanie z danych krajowej ewidencji ludności.

Z wnioskiem o udostępnienie za pomocą urządzeń teletransmisji danych  ze zbioru PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności)  wystąpił we wrześniu 2008 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Prezydent Miasta Ryszard Brejza.

Dostęp do danych PESEL umożliwi Straży Miejskiej szybszą realizację prowadzonych przez strażników miejskich spraw, przede wszystkich tych w terenie.  – Takie rozwiązanie jest po prostu niezbędne do właściwego wykonywania pracy przez strażników. Strażnicy pracujący w terenie mogą w sprawny i szybki  sposób zweryfikować prawidłowość danych podawanych przez legitymujących. Wyeliminowane zostaną przypadki podawania przez takie osoby nieprawdziwych nazwisk czy adresów – mówi Zdzisław Feit, Komendant Straży Miejskiej. Podanie takich nieprawdziwych danych utrudniało strażnikom czy też wręcz uniemożliwiało zakończenie prowadzonych postępowań.

Dotychczas procedura sprawdzania wiarygodności danych była znacznie dłuższa i opierała się przede wszystkich na korzystaniu z pomocy policji.

Prawo do korzystania ze zbioru PESEL mają wyznaczeni, upoważnieni przez Ministerstwo, strażnicy. Pozyskiwanie danych z tego zbioru odbywa się z pełną ochroną danych osobowych, a każda rejestracji w systemie jest odnotowywana.  

źróło: inowroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj