Grupa Kapitałowa PGE podpisała list intencyjny z Polskimi Kolejami Państwowymi w sprawie współpracy przy budowie farm fotowoltaicznych. Inwestycje będą realizowane na terenach należących do PKP.

PKP należą do jednych z największych w kraju właścicieli nieruchomości dysponując około 100 tys. ha. PGE zamierza wytypować te spełniające warunki pod budowę farm fotowoltaicznych. Pierwsze takie grunty, położone w województwach śląskim, łódzkim i podkarpackim, korzystne z punktu widzenia energetyki solarnej, zostały już wstępnie wyselekcjonowane. PKP zadeklarowały zainteresowanie zakupem energii elektrycznej wyprodukowanej przez realizowane w ramach porozumienia instalacje PV.

W najbliższych miesiącach zespół projektowy złożony z ekspertów PKP i PGE dokona pełnego przeglądu gruntów i wytypuje najlepsze spośród nich pod inwestycje. Sygnatariusze listu zakładają, że umowa na realizację pierwszego takiego projektu zostanie podpisana nie później niż w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Przedsięwzięcie realizowane z PKP wpisuje się w Program PV Grupy PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. około 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Podobne porozumienia PGE Energia Odnawialna podpisała już m.in. z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh powstanie na 10 ha gruntów poeksploatacyjnych w świętokrzyskim Osieku. Według planów elektrownia składająca się z około 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r.

Czytaj więcej

Skomentuj