W “Zofiówce” na Górnym Śląsku oddano do eksploatacji jeden z najnowocześniejszych w Polsce bloków energetycznych. Pozwala na jednoczesne spalanie czterech różnych paliw: węgla, paliwa niskokalorycznego (mułów), gazu z odmetanowania kopalń oraz biomasy.

Dzięki zastosowanej technologii parametry techniczne bloku spełniają wymagania unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska – dyrektywy w/s emisji przemysłowych IED. Instalacja dostarczy do odbiorców energię elektryczną i energię cieplną do pobliskich zakładów, a także dla mieszkańców prawie 100-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju. Nowy blok ma moc 80 MW brutto oraz ok. 125 MW mocy cieplnej.

– Nowy blok energetyczny stanowi kluczowy element strategii bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i kopalń funkcjonujących na tym terenie. Inwestycja pozwoli na produkcję energii elektrycznej i ciepła przez następnych 30 lat powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Wybudowany kocioł CFB jest jedyną w Polsce jednostką tego typu, która pozwala na jednoczesne spalanie aż czterech różnych paliw: węgla, paliwa niskokalorycznego (mułów), gazu z odmetanowania kopalń oraz biomasy.

Budowa bloku CFB była trudnym zadaniem logistycznym i technicznym. W ramach projektu powstało 55 nowych obiektów budowlanych, a pięć zostało zmodernizowanych. Realizacja bloku w znacznym stopniu prowadzona była w sąsiedztwie czynnych instalacji i urządzeń elektrociepłowni, co wymagało planowania prac w taki sposób, aby zapewniać ciągłość produkcji zakładu.

Mówiąc wprost, musieliśmy wybudować nowoczesną elektrociepłownię w samym środku pracującej elektrociepłowni – tłumaczy Artur Michałowski, zastępca prezesa PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa.

Inwestycja w “Zofiówce” to jeden z najnowocześniejszych w Polsce bloków energetycznych.

Czytaj więcej

Skomentuj