18 września w Łaziskach Górnych podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków unijnych budowy systemu kanalizacji w gminie.

W imieniu Instytucji Wdrażającej, jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, umowę podpisała prezes zarządu funduszu Gabriela Lenartowicz, wnioskodawcę reprezentował prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych Piotr Zienc.

Projekt przewiduje budowę 20 km kanalizacji sanitarnej, do której przyłączonych zostanie 4 tys. mieszkańców, remont 0,18 km sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „Wschód” w Łaziskach Górnych. Całkowity koszt realizacji tych prac wyniesie 80 mln zł, natomiast kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 49 mln zł, co stanowi 73 proc. kosztów. Reszta pokryta zostanie z środków własnych gminy i pożyczki.

Jest to piąta umowa podpisana przez WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” ale jak podkreśliła podpisując ten dokument Gabriela Lenartowicz, jest ona ze wszystkich dotychczasowych najlepiej i najsprawniej przygotowana. Wiele wskazuje na to, że europejskie środki na budowę gminnej kanalizacji już wkrótce pozwolą mieszkańcom żyć w odpowiednich warunkach. Piotr Zienc, podkreślając, że dotacja jaką pozyskano w Łaziska Górnych jest największa w historii wszystkich inwestycji w powiecie mikołowskim, zobowiązał się do sprawnego jej przeprowadzenia.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj