W sezonie grzewczym 2014-2015 krakowscy strażnicy miejscy przeprowadzili 1770 kontroli pieców. Obecność zabronionych substancji stwierdzono w 241 piecach. Sprawców nielegalnego spalania odpadów w 132 przypadkach ukarano mandatem karnym.

W okresie od 1 listopada 2014 do 31 marca 2015 w całym strażnicy miejscy w Krakowie prowadzili kontrole instalacji grzewczych na terenie nieruchomości, gdzie zachodziło podejrzenie spalania odpadów komunalnych. Działania są prowadzone w oparciu o specjalne upoważnienia, które wydaje prezydent miasta na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one do wejścia na posesje i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady takie jak np. plastikowe butelki czy stolarka okienna. Każdego dnia w teren w celu kontroli palenisk wyruszało 25 funkcjonariuszy. Zgłoszenia interwencyjne od krakowian dotyczyły najczęściej „czarnego, duszącego dymu”.

W sezonie grzewczym 2014-2015 strażnicy miejscy przeprowadzili łącznie 1770 kontroli pieców pod kątem spalania odpadów. Obecność substancji zabronionych stwierdzono w 241 piecach. Sprawców nielegalnego spalania odpadów w 132 przypadkach ukarano mandatem karnym, pozostałe 109 osób zostało pouczonych.

W sytuacjach spornych strażnicy pobierali z palenisk próbki popiołu, które następnie przekazywano do analizy laboratoryjnej.

Kraków był jednym z pierwszych polskich miastem, które na poważnie zajęło się procederem spalania odpadów w piecach domowych. Regularne kontrole strażników miejskich, którym często towarzyszą inspektorzy z Wydziału Kształtowania Środowiska, prowadzone są od 2009 roku.

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest:

Wyświetl wyniki głosowania

Loading ... Loading ...

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj