Trwa remont trzech szczecińskich bulwarów: Elbląskiego, Gdyńskiego i Piastowskiego. Wyremontowane bulwary mają przybliżyć miasto do wody i stać się wizytówką Szczecina.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Rewitalizacja nabrzeży odbywa się w ramach projektu „Promenada z widokiem na Odrę – Przebudowa szczecińskich bulwarów”. Zakończenie realizacji projektu odbędzie się w 2012 roku. Wyremontowane bulwary przybliżą Szczecin do wody i staną się atrakcją turystyczną Szczecina. Będą zachęcać mieszkańców do spacerów wzdłuż Odry i przyciągać turystów spoza regionu, w tym przede wszystkim amatorów jachtingu. Przebudowa bulwarów jest realizowana  między innymi z myślą o finale regat The Tall Ships Races, który odbędzie się w Szczecinie w 2013 roku.

Postęp prac i ich zakres poznali szczecińscy dziennikarze podczas rejsu zabytkowym lodołamaczem „Kuna”. Na pokładzie jednostki obecny był również Piotr Krzystek, prezydent miasta oraz Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

– Przebudowa bulwarów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie w ramach RPO. Inwestycja to efekt konsekwentnych działań miasta służących przybliżeniu Szczecina ku wodzie i wyeksponowaniu jego unikalnych walorów  –  powiedział prezydent Szczecina – żadne z polskich miast nie ma takich warunków do uprawiania turystyki wodnej.

– Takie inwestycje cieszą. Szczecin ma doskonałe warunki do rozwoju żeglarstwa. Odnowione bulwary doskonale będą służyć temu celowi. Jestem przekonany, że wsparcie udzielone w ramach RPO było słuszną decyzją – powiedział marszałek województwa.  

Bulwar Piastowski
Na Bulwarze Piastowskim planuje się kompleksowe zagospodarowanie terenu. Przebudowywany będzie odcinek o długości 909.5 m, (od połączenia z Bulwarem Nadodrzańskim do Trasy Zamkowej). W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa nawierzchnia. Na nabrzeżu pojawią się między innymi nowe chodniki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura niezbędna do obsługi jednostek pływających czyli elementy do mocowania statków – pachoły, oczepy, koła ratunkowe. Podłączone zostaną media: woda, prąd, będzie możliwość odebrania ścieków. W ramach rewitalizacji nabrzeża będą również przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji z piaskowca. Po przebudowie Bulwar Piastowski będzie zamknięty dla samochodów. Obecnie trwają prace hydrotechniczne. Jednocześnie są prowadzone prace rozbiórkowe istniejącego nabrzeża oraz jezdni i chodnika. Bulwar modernizuje gdańska spółka Navimor Invest. Koszt inwestycji to: ok. 18 mln zł. Planowany termin zakończenia prac listopad 2012.

Bulwar Gdyński
Na Bulwarze Gdyńskim przebudowany zostanie ponad półkilometrowy odcinek po stronie Urzędu Celnego, od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej.
Nabrzeże zostanie kompleksowo zagospodarowane, zostanie wymieniona nawierzchnia, pojawią się elementy do cumowania jednostek – pachoły, oczepy, koła ratunkowe, teren zostanie uzbrojony w energię elektryczna i wodę. Na bulwarze stanie również bosmanat, w którym będą m.in.: toalety, prysznice, pralnia, itp. Bulwar będzie udostępniony dla osób niepełnosprawnych.
Plac budowy przekazano po koniec ubiegłego roku. Do tej pory wykonano wbijanie pali pod oczepy kotwiące, częściowo roboty rozbiórkowe, wykop pod budynek bosmanatu i częściowo wykopy za istniejącym nabrzeżem.
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Energopol – Szczecin i HYDROBUDOWA GDAŃSK S. A. Koszt przebudowy to ok. 11 mln zł. Planowany termin zakończenia prac  listopad 2012.

Bulwar Elbląski
Od lipca 2010 trwa przebudowa Bulwaru Elbląskiego. Prace polegają na naprawie uszkodzonego nabrzeża, które w chwili obecnej wyłączone jest z eksploatacji i jest niedostępne dla mieszkańców miasta oraz turystów. Odbudowane nabrzeże będzie miało charakter nabrzeża postojowego z bezpośrednim dostępem do drogi, co wpłynie na ożywienie tego obszaru miasta oraz znacząco poprawi estetykę nabrzeża Odry. Wykonano już między innymi palowanie,  roboty rozbiórkowe, częściowy montaż konstrukcji wsporczej pod deskowanie oczepów żelbetowych. Pozostały do wykonania roboty żelbetowe (oczepy na ściance), balustrada ze stali nierdzewnej oraz chodnik z polbruku.
Wykonawcą inwestycji jest Energopol – Szczecin. Koszt inwestycji 1,6 mln zł. Planowany termin zakończenia prac 30 września 2011.

Projekt „Promenada z widokiem na Odrę – Przebudowa szczecińskich bulwarów” jest w 50 procentach dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj