75 milionów złotych przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pożyczki dla podlaskich gmin realizujących projekty środowiskowe dzięki dofinansowaniu z programów unijnych.

Uzyskane środki będą przekazywane w formie pożyczek na uzupełnienie tzw. wkładów własnych do inwestycji realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość projektów środowiskowych powstających na Podlasiu dzięki wsparciu unijnemu wynosi 340 mln zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku zawarł już z gminami stosowne umowy (wcześniej dołożył gminom 9 mln zł z własnych środków na inwestycje, które już zostały zrealizowane). Dofinansowanie otrzyma 49 jednostek samorządu terytorialnego lub podległych im spółek. Rozpiętość pożyczanych kwot będzie oscylować między 300 tys. zł a niemal 11 mln zł, które otrzyma spółka BIOM na realizację projektu odpadowego dofinansowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Pierwszych 25 milionów trafi jeszcze w tym roku do samorządów na inwestycje związane z budową kanalizacji, wodociągów oraz na gospodarkę odpadami komunalnymi. Gminy i podległe im instytucje otrzymają pożyczki z możliwością umorzenia 25 procent zaciągniętego zobowiąznia. Niskie oprocentowane oraz długi okres spłaty (do 15 lat) pozwolą skorzystać z dofinansowania nawet najbiedniejszym gminom.

– Przy budżecie rzędu kilku milionów złotych wyłożenie nawet 1,5-2 milionów jest nierealne – mówił w Radiu Białystok Adam Sieńko, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. – Stąd system pożyczek, które rozłożone odpowiednio w czasie, na stosunkowo dobrych warunkach finansowych, umożliwią gminom wzięcie udziału w konkursie. Bez tego wkładu gminy nie mogłyby realizować unijnych inwestycji.

źródło: wfosigw.bialystok.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj