Gmina Strzelce Opolskie uzyskała 2 mln złotych dofinansowania na budowę linii sortowniczej przy składowisku odpadów w Szymiszowie.

Zadanie dofinansowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO), priorytet IV: Ochrona Środowiska, działanie 4.1: Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami.

Główny cel projektu został zdefiniowany jako: ograniczenie unieszkodliwiania odpadów przez składowanie i zwiększenie odzysku z odpadów poprzez budowę linii sortowniczej wraz z zakupem niezbędnej technologii (niezbędne maszyny i urządzenia), zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Całkowity koszt projektu: 6 677 063,20 zł. Uzyskane dofinansowanie unijne: 1 999 835,15 zł. 

źródło: strzelceopolskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj