Projekt ochrony wód Zatoki Gdańskiej uzyskał unijne dofinansowanie. Jego celem jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej.

21 mln 770 tys. zł z Funduszu Spójności wesprze realizację Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”.

12 kwietnia prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz oraz Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (instytucja wdrażająca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 3.1), Władysław Jan Majka podpisali umowę o unijne dofinansowanie projektu.

Gdańsk od wielu lat realizuje program dotyczący modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych w mieście. Istotnym elementem tego programu jest Projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku” realizowany od 2007 roku. Jego celem jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej, poprzez budowę i modernizację kanalizacji deszczowej z elementami podczyszczania wód deszczowych, urządzeń retencyjno-sedymentacyjnych oraz naturalnej regulacji potoków w obszarach zurbanizowanych sąsiadujących bezpośrednio z Bałtykiem tj. Gminy Miasta Gdańska i Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Łączne całkowite koszty Projektu wynoszą 120 mln 770 tys. zł brutto, w tym koszty poniesione przez Beneficjenta – Gminę Miasto Gdańsk wyniosą 110 mln 520 tys. zł.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj