Jeszcze w marcu otwarte zostaną 84 nowe nabory ze środków funduszy europejskich. Pieniądze dostępne będą m.in. na badania, rozwój, szkolenia, edukację, aktywizację społeczną, ale również w dużej mierze na ochronę środowiska. 

W sumie w marcu ruszy 45 naborów z programów ogólnopolskich i 110 konkursów z programów regionalnych i sześć konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Kto i na co może dostać pieniądze?

W dziale ochrona środowiska mogą z nich skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty. Dofinansowanie będzie można uzyskać w konkursach regionalnych związanych z rozwojem gospodarki odpadami komunalnymi lub przeciwdziałaniem degradacji środowiska (zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie).

Projekty mogą dotyczyć m.in. poprawy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest), tworzenia przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym biodegradowalnych;  budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.

Te dotyczące rewitalizacji mogą objąć m.in. budowę, przebudowę, rozbudowy, adaptacji lub remontu: budynków (w tym zabytkowych), rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, modernizacji lub renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Poniżej linki do poszczególnych programów z tych zakresów.

Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – tutaj.

Nabory w ramach RPO dla poszczególnych województw:

mazowieckie

wielkopolskie

lubuskie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

małopolskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

śląskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

opolskie

Czytaj więcej

Skomentuj